• Kartprogram

  Manager kartprogram for golfbaner

  En golfbane dekker et stort areal og inneholder installasjoner som hele tiden må vedlikeholdes, trenger helt klart et verktøy for loggføring av endringer på banen samt nye installasjoner.
  Hvis baneansvarlig slutter, er det svært vanskelig for de som kommer etter å finne ut hvor stamledning, signalkabler eller ventilbokser er, hvis man da ikke har nøyaktige tegninger over installasjoner og de endringer som har kommet i hans/hennes tid.
  Med Manager programmet har du og dine ansatte mulighet til å legge inn notater for alt som er registrert på kartet, skrive ut arealstørrelser for green, tee, fairway, antall meter med rør osv. Programmet har egne lag for vannledninger, drenering, systemkabler og strømkabler.

  GPS Oppmåling Green
  GPS Oppmåling Tee

  Sammen med GPS oppmåling av golfbanen, gir Manager et eksakt bilde av areal, lengder mm.
  På PC’ n får du med Manager et levende og anvendelig kart over golfbanen som kan utnyttes på flere måter av både golfbanepersonalet, greenkeeper så vel som administrasjonen.
  Manager programmet er spesielt utviklet for golfbaner. Programmet er svært lett å bruke da det er lagt stor vekt på å utvikle programmets menysystem på en slik måte at alle skal kunne anvende det.
  Det er mulig å legge inn plankart og ortofoto eller importere digitale filer som DXF og SHP.

  Kart fra Manager program GPS Oppmåling
  Manager demo

  Manager brukermanual

  Noen av de ulike funksjoner:

  • Gå til hull eller neste hull funksjon gjør det enkelt å navigere mellom
    forskjellige hull
  • Zoom inn/ut funksjon
  • Tegne inn nye arealer
  • Print funksjon av skjermbilde eller i valgfri skala
  • Info om størrelse på greens, tees, fairways, bunkers mm.
  • Samlet skjemarapport på arealer, ventiler, spredere mm.
  • Måle avstander
  • Hjelpefunksjon på svensk
  • Spredernes dekning (grafisk)
  • Kobling mellom installasjoner på kartet og dens delekatalog
  • Info om stam- og sprederledninger
  • Info om dreneringssystem
  • Info om kabler på banen
  • Funksjon for å vise eller skjule spredere, ventiler, kabler og rør
  • Legge til eller ta vekk spredere, ventiler, trær osv.
  • Opprette spredertype eller nye symboler som ikke finnes i databasen
  • Innsetting av flaggplassering
  • Skape arbeidsordre / tegning til banepersonalet med tekst og
    symboler
  • Baneguidefunksjon med hull nummer, lengder, par og hcp

  Copyright © 2008 S48 Vanningsanlegg AS   Drengsrudbekken 11   1383 Asker   Postadresse: PB 288   1372 Asker   Tlf: 66761777   Faks: 66901295