Katalog & brosjyrer

Tennis

Vanningsanlegg på tennisbaner kan etableres med vanlige spredere montert på stang eller med nedgravde pop-up spredere.

Med digital betjeningsenhet er det svært enkelt å bruke anlegget.

 

Vanningen kan foregå automatisk til innstilte tider og varighet eller betjenes manuelt når det

er behov for dette.

 Tilstrekkelig og korrekt vanning er viktig forutsetning for gode baner gjennom hele sesongen.

 Men det kan være besværlig og tidskrevende arbeide som noen klubbmedlemmer derfor ”glemmer” å utføre.

 Men en løsning fra S48 gjør dere det enklere for alle å delta i det løpende vedlikeholdsarbeidet. Dette gir bedre baner, bedre driftsøkonomi – og tilfredse spillere.

 Med et automatisk og nedgravd vanningssystem blir det ikke enklere.

 Digitale betjeningsenheten sørger for automatisk å starte opp hver natt slik at banene får den nødvendige nedbør som kreves. Ved flere baner skifter systemet vanningen mellom dem automatisk i rekkefølge.

 Ønsker man å vanne i løpet av dagen kan dette utføres enkelt, uten å stille på eksisterende programmer.

 Med et nedgravd anlegg er sprederne godt beskyttet for skader som kan oppstå eller hærverk.

 

 /Tennis_RB.jpg

Copyright © 2008 S48 Vanningsanlegg AS   Drengsrudbekken 11   1383 Asker   Postadresse: PB 288   1372 Asker   Tlf: 66761777   Faks: 66901295