Katalog & brosjyrer

 

 

 

Ploging

Ved siden av vanningsanlegg til nye prosjekter, har vi spesialisert oss på installasjon av vanningsanlegg på ferdig etablerte områder.
Ved montering av vanningsanlegg på etablerte områder, benytter vi oss av en såkalt vibratorplog som gjør det mulig å trekke rør i en dybde av 20-50 cm uten å grave grøfter. Sagt med andre ord vil det ikke bli gravd grøfter i eller rundt fotballbanen.
Dersom det ikke er mye stein og eller røtter i bakken, vil man vanskelig kunne se at det er lagt ned rør i bakken etter en 14 dagers periode.

Installasjon av vanningsanlegg på etablerte fotballbaner:
 
· Det skal kunne spilles fotball på banen i og umiddelbart etter anleggsperioden.
· Fotballbanen skal ikke bære preg av å være noen anleggsplass.
· Det skal ikke blir dyrere for klubben med tanke på selve monteringen til tross for at vi ikke graver grøfter.
· Det skal ikke være nødvendig med noen form for etterarbeider etter ferdig installert vanningsanlegg.

Installasjon av undervarmeanlegg på etablerte fotballbaner:

· Kan utføres på sandoppbygde baner.
· Med spesialplog tilpasset 25mm rør legges det ned 2 rør om gangen med cc 250mm.
· Graving for samle/fordelingsrør samt sammenkobling av banerør utføres på kortsidene av banen.


Vi benytter vibratorplog på en rekke andre installasjoner:
f.eks. parker - hager - golfbaner - kirkegårder - legging av signalkabel

Copyright © 2008 S48 Vanningsanlegg AS   Drengsrudbekken 11   1383 Asker   Postadresse: PB 288   1372 Asker   Tlf: 66761777   Faks: 66901295