Katalog & brosjyrer

Kirkegård

S48 leverer og monterer vanningsanlegg til eksisterende og nye kirkegårder.

For opparbeidede områder benyttes det vibroplog. Ved bruk av vibroplog vil det være minimalt med etterbarbeide. Dette forenkler måten å utføre slike arbeider. Man unngår inngjerding av grøfter og ikke minst at det ser ut som anleggsplass.

For områder mellom gravstenene der det ofte er problematisk med tradisjonelle nedgravde Pop Up spredere, kan det f.eks. monteres spredere på stang slik at man unngår at strålen treffer gravstøttene.

Kirkegård vanning   Kirkegård

Copyright © 2008 S48 Vanningsanlegg AS   Drengsrudbekken 11   1383 Asker   Postadresse: PB 288   1372 Asker   Tlf: 66761777   Faks: 66901295